Stories and photos of my Life in the South West

Subtitle

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

67 Comments

Reply JamesAltew
6:17 PM on September 27, 2020 
Ð?Ñ?ем пÑ?ивеÑ?!
Ð?аÑ?ел инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?е Ñ?оÑ?оподбоÑ?ки на Ñ?Ñ?ом Ñ?айÑ?е: http://agentorange.ru :
url=http://agentorange.ru/girls/ says...
кÑ?аÑ?ивÑ?е девÑ?Ñ?ки Ñ? болÑ?Ñ?ими
девÑ?Ñ?ки в кÑ?аÑ?ивом белÑ?е
Ð?Ñ?иÑ?анÑ?кий мÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ик наÑ?ел â?¬7 000 в оÑ?Ñ?одаÑ? http://agentorange.ru/interesnoe/8798-britanskiy-musorschik-nashe
l-7-000-v-othodah.html
Ð?оÑ?Ñ?опÑ?имеÑ?аÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и миÑ?а c вÑ?Ñ?оÑ?Ñ?
url=http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3821-dostoprimecha
telnosti-mira-c-vysoty.html says...

Ð?оÑ?Ñ?опÑ?имеÑ?аÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и миÑ?а c вÑ?Ñ?оÑ?Ñ?

http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3192-kak-snimalsya-epic
heskiy-film-hrabroe-serdce.html
Reply Robertsusia
11:03 PM on September 26, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ?! Ð?лаÑ?нÑ?й Ñ? ваÑ? Ñ?айÑ?!
Ð?аÑ?Ñ?л познаваÑ?елÑ?ное в Ñ?еÑ?и:
РоÑ?Ñ?иÑ? поÑ?ле Ð?Ñ?Ñ?ина. Ð?Ñ?облема пеÑ?едаÑ?и влаÑ?Ñ?и http://mybioplanet.ru/news/12647-rossiya-posle-putina-problema-pe
redachi-vlasti.html
СÑ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во УÐ?Ð? «Ð?ладивоÑ?Ñ?ок
url=http://mybioplanet.ru/news/1528-stroitelstvo-udk-vladivostok
.html says...

СÑ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во УÐ?Ð? «Ð?ладивоÑ?Ñ?ок

Ð?Ñ?Ñ? много инÑ?еÑ?еÑ?ного наÑ?ел Ñ?Ñ?Ñ?:
b says...
Ñ?обÑ?Ñ?иÑ? днÑ? в миÑ?е
url=http://mybioplanet.ru/ says...
http://mybioplanet.ru/

новоÑ?Ñ?и полиÑ?ики РоÑ?Ñ?ии http://mybioplanet.ru/politika/
Reply Danil
5:22 AM on September 26, 2020 
url=https://south.life/ says...
Ñ?еÑ?ное моÑ?е и азовÑ?кое моÑ?е
Reply Cosmolot
3:53 AM on September 25, 2020 
Ð?Ñ?Ñ?Ñ?е зайÑ?и и покÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? баÑ?абанÑ? в казино коÑ?молоÑ? на Ñ?еалÑ?нÑ?е денÑ?ги, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о иÑ? игÑ?овÑ?е авÑ?омаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о оÑ?енÑ? кÑ?Ñ?Ñ?ое Ñ?азвлеÑ?ение длÑ? вÑ?еÑ? лÑ?дей миÑ?а.
Reply Williamloarp
12:02 AM on September 24, 2020 
ФиÑ?ма доÑ?Ñ?авиÑ? лÑ?бÑ?Ñ? запаÑ?нÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? взжаÑ?Ñ?й Ñ?Ñ?ок пÑ?Ñ?мо на Ñ?казаннÑ?й адÑ?еÑ? Ñ?кладÑ? авÑ?озапÑ?аÑ?Ñ?ей Ñ?амаÑ?а -
url=https://autocomponent63.ru/ says...
поÑ?Ñ?авка авÑ?озапÑ?аÑ?Ñ?ей
.
Ð?омимо желаниÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? Ñ?иÑ?окий аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ? авÑ?о запÑ?аÑ?Ñ?ей, мÑ? Ñ?акже поÑ?Ñ?оÑ?нно вÑ?полнÑ?ем Ñ?абоÑ?Ñ? над конеÑ?нÑ?м каÑ?еÑ?Ñ?вом обÑ?лÑ?живаниÑ? . Ð? Ñ?вÑ?зи Ñ? Ñ?иÑ?оким набоÑ?ом маÑ?Ñ?Ñ?абов и Ñ?ипов авÑ?омаÑ?ин каждой маÑ?ки, Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дники наÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? пÑ?идÑ?мали поÑ?Ñ?апнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? заказа. Ð?аннÑ?м Ñ?поÑ?обом, мÑ?можем избежаÑ?Ñ? Ñ?пÑ?Ñ?ений и покÑ?пок ненÑ?жнÑ?Ñ? запаÑ?нÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?ей.
Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Ñ? наÑ? авÑ?озапÑ?аÑ?Ñ?и и полÑ?Ñ?айÑ?е диÑ?каÑ?нÑ? на Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ий заказ!
Reply Richenda Bridge
9:33 PM on March 20, 2019 
Really enjoying your site and your writing!
One side of my Family - The YOUDs - were Collie people : Great Grandparents came around 1900 (from Victoria but VIA Albany, and originally from Staffordshire), and were more Railway and Poultry Farm workers, I think. My Mum and her sister always talked in glowing terms of the holidays spent in Collie in the 1920s and 30s......
Reply Dave Sloan
7:56 PM on February 24, 2019 
Hi Jim,
Just a quick message to say that I'm really enjoying reading your stories. It brings back fond memories of my childhood growing up at Muja and my days fishing and marroning at the river at Bucks. Have they ever been published in a book, That would be great as I would defiantly like a copy.

Dave
Reply Len Smith
2:44 AM on February 2, 2019 
Very nice work
Reply Jackie Chivers
2:10 AM on December 9, 2018 
Love it. More people should do this.
Reply yvonne hammond
9:14 AM on November 5, 2018 
what an interesting account. really enjoined reading it